Tiêu chí đánh giá viết, lập trình, thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access theo yêu cầu hữu ích

Ngoài việc thân thiện với người dùng hay tính hiện đại, thì sự hữu ích khi sử dụng một phần mềm nói chung, và thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access nói riêng chính là căn cứ để đánh giá chất lượng. Vậy với bản chất của việc thiết kế phần mềm bán hàng này, thì sự hữu ích thể hiện ở đâu?

Đảm bảo chức năng quản lý bán hàng khi thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access

Khi một lập trình viên thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access chắc chắn tính hữu ích đầu tiên họ phải đảm bảo chính là phần mềm này thực hiện tốt chức năng quản lý của nó. Một nhà cung ứng phần mềm hiểu được rằng hóa đơn cho một khách hàng có thể tính 1 hoặc nhiều lần, việc thanh toán cũng tỷ lệ thuận theo điều này. Do vậy mà dòng phần mềm này sẽ giúp tạo phiếu đặt hàng, xử lý đơn để biết nó được giao mấy lần và xuất mấy hóa đơn. Mỗi lần xuất kế tiếp nhau là những mặt hàng chưa được giao trước đó, nên không gây nhầm lẫn hay thất thoát.

Chức năng quản lý bán hàng được đảm bảo là tính hữu ích đầu tiên cho phần mềm

Chức năng quản lý bán hàng được đảm bảo là tính hữu ích đầu tiên cho phần mềm.

 

Đảm bảo chức năng quản lý kho hàng hóa khi thiết kế phần mềm bán hàng

Trong khi thiết kế phần mềm bán hàng, có một yếu tố nằm trong tính hữu ích này chính là sự đảm bảo cho việc quản lý kho hàng. Vì kho hàng ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách xuất nhập cũng như lợi nhuận của mỗi đơn vị kinh doanh, nên sự quản lý mặt này là cần thiết vô cùng.

Quy trình quản lý kho hàng cũng nằm trong tính hữu ích này

Quy trình quản lý kho hàng cũng nằm trong tính hữu ích này.


Với sự phân định rạch ròi những phân mục lưu trữ trong phần mềm này, bạn có thể dễ dàng nắm rõ mọi tình hình của kho hàng. Việc này cũng đồng nghĩa với khi bạn cần xuất báo cáo, hay tổng kết của tháng quý, năm, đều sẽ được trích xuất một cách dễ dàng và không hề ngốn của bạn nhiều thời gian như trước đây. Hơn nữa với bản chất của một thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access thì sự chính xác càng được đảm bảo tối đa.

Như vậy đảm bảo được những tiêu chí nêu trên thì một thiết kế phần mềm quản lý bán hàng bằng access sẽ được xem là hữu ích với người dùng. Đồng thời nó cũng chính là những điểm sẽ thuyết phục khách hàng quyết định sử dụng phần mềm này hay không. Vì vậy mỗi nhà cung ứng phần mềm cần nhớ được rằng mình cần phải tạo ra một sản phẩm thực sự là cái mà người dùng muốn hướng tới, nó cũng là bí quyết kinh doanh của mỗi đơn vị phần mềm.

Bình luận

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm