Liên hệNgay
Nhận lập trình, thiết kế, viết phần mềm quản lý bán hàng Xăng Dầu, Trạm Xăng theo yêu cầu

Phần mềm quản lý bán hàng sỉ, lẻ cho các đại lý và nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt. Phần mềm quản lý mặt hàng, đơn hàng nhập/xuất, tồn kho, chuyển kho, khách hàng, doanh thu, công nợ, lãi lỗ, thu chi, mượn/ứng trước tiền hàng, chuyển tiền nội bộ, quỹ tiền mặt/ngân hàng.
 
Phần mềm quản lý được cùng lúc nhiều cửa hàng, kho hàng, nhà phân phối riêng rẻ trên cùng một phần mềm. Sử dụng mô hình quản lý Online hoặc Offline. Phần mềm chạy được trên HĐH Window7/8/10 cho PC/Laptop hoặc chạy trên nền website, tương thích tất cả thiết bị di động.
 
1. NGHIỆP VỤ CHÍNH
 
+ Nhập hàng ghi nhận thông tin gồm: ngày nhập hàng, đối tác, mặt hàng, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, thanh toán.
 
+ Xuất hàng ghi nhận thông tin gồm: xuất hàng sỉ hoặc lẻ, ngày tháng, thông tin khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, thanh toán, công nợ.
 
+ Đổi hàng, trả hàng, mượn/ứng trước tiền hàng từ nhà cung cấp và khách hàng sỉ/lẻ.
 
+ Quản lý hàng hóa, số lượng nhập, số lượng bán, số lượng còn lại trong kho.
 
+ Chi trả tiền hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, thông tin người nhận tiền, người trả tiền, lý do trả, số tiền thanh toán, số tiền còn lại.
 
+ Thu tiền đơn hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, thông tin người nhận tiền, người trả tiền, số lượng tiền thanh toán, công nợ còn lại.
 
+ Chi tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, người nhận tiền, người chi tiền, ngân hàng, tài khoản, lý do chi, số tiền chi, nhóm chi.
 
+ Thu tiền mặt, nộp tiền ngân hàng ghi nhận thông tin gồm: Ngày tháng, người nộp tiền, ngân hàng, tài khoản người thu, lý do thu, số tiền thu.
 
+ Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo ngày tháng.
 
+ Tính đơn giá nhập bình quân, đơn giá xuất bình quân, ghi nhận doanh thu, chi phí, tính lãi lỗ trong kỳ - cuối kỳ
 
+ Theo dõi quỹ tiền mặt, quỹ tiền ngân hàng trên từng tài khoản ngân hàng
 
+ Tính doanh số bán hàng, tiền hàng thanh toán, công nợ ứng với từng khách hàng và nhân viên bán hàng.
 
 
2. DANH MỤC
 
+ Danh mục đại lý(cửa hàng): Quản lý danh mục các đại lý xăng dầu, nhớt. Ứng với mỗi đại lý sẽ có khách hàng, nhân viên, mặt hàng, kho, thu chi tiền, tồn kho, công nợ riêng. 
 
+ Danh mục nhóm, mặt hàng: ghi nhận thông tin đại lý(cửa hàng), mã nhóm hàng, tên nhóm, mặt hàng, diễn giải.
 
+ Danh mục kho (hầm xăng): quản lý mã kho, hầm xăng, tên kho, thể tích, đại lý.
 
+ Danh mục nhân viên: ghi nhận thông tin mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, vị trí, bộ phận.
 
+ Danh mục đối tác/khách hàng quản lý thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, khu vực, CMND, loại khách hàng(nhà cung cấp, khách hàng sỉ/lẻ), công nợ.
 
+ Danh mục ngân hàng, tài khoản
 
 
3. BÁO CÁO (Có thể lọc dữ liệu theo ngày tháng, mặt hàng, đối tác/khách hàng, đại lý)
 
+ Báo cáo hàng ngày:  Báo cáo chi tiết số lượng nhập, xuất, trị giá, doanh thu, giá bình quân nhập/xuất, tiền lãi  theo mặt hàng và ngày tháng cụ thể. 
 
+ Báo cáo đơn hàng nhập: Báo cáo chi tiết về số lượng nhập, đơn giá, trị giá, kho, đại lý được nhập hàng, ngày tháng nhập hàng. 
 
+ Báo cáo đơn hàng xuất: Báo cáo chi tiết xuất hàng theo từng khách hàng sỉ và lẻ, số lượng xuất từng mặt hàng, chiết khấu, giảm giá, tổng tiền, tổng thanh toán, công nợ, nhân viên bán hàng.
 
+ Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết:  Báo cáo hàng hóa tồn kho theo số lượng từng mặt hàng tồn kho, tổng nhập, tổng xuất, trị giá, tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ.
 
+ Báo cáo danh sách chi tiền mặt, chi tiền ngân hàng: Tổng hợp danh sách thu tiền, người thu, lý do thu, số tiền thu, ngân hàng, tài khoản, khách hàng chi.
 
+ Báo cáo thu tiền mặt, nộp tiền ngân hàng:  Tổng hợp danh sách thu tiền, người thu, lý do thu, số tiền thu, ngân hàng, tài khoản, khách hàng đã thu.
 
+ Báo cáo công nợ khách hàng:  Thống kê báo cáo tổng quát và chi tiết trên từng hóa đơn công nợ khách hàng, công nợ cụ thể của từng khách hàng (tổng tiền nợ, số tiền thanh toán theo từng đợt, số lượng tiền còn lại).
 
+ Báo cáo công nợ nhà cung cấp:  Thống kê báo cáo tổng quát và chi tiết trên từng hóa đơn công nợ nhà cung cấp, công nợ cụ thể theo từng nhà cung cấp.
 
+ Báo cáo lãi lỗ: Tổng hợp chi phí kinh doanh, doanh thu, lãi lỗ của từng mặt hàng …..
 
+ Báo cáo lược sử giao dịch cụ thể của từng khách hàng (Sao kê) theo ngày tháng, đại lý.
 
+ Báo cáo thống kê doanh số tổng theo khách hàng, mặt hàng, đơn hàng
 
+ Báo cáo quỹ tiền mặt, quỹ tiền ngân hàng
 
+ Báo cáo giá bình quân nhập/xuất, doanh thu tổng quát và theo từng mặt hàng cụ thể
 
+ Trích xuất dữ liệu báo cáo ra nhiều dạng file( .pdf, word, excel, csv...)  để lưu giữ hoặc đưa sang hệ thống kế toán khác.
 
 
4. HỆ THỐNG
 
+ Quản lý tham số cấu hình hệ thống 
 
+ Thay đổi mật khẩu người quản trị 
 
+ Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng cửa hàng, chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
 
+ Reset dữ liệu về trạng thái đầu
 
+ Công cụ sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (Database), cho phép sao lưu phục hồi dữ liệu hiện tại của phần mềm. Dữ liệu sao lưu có thể được lưu giữ định kỳ hoặc phục hồi ở máy tính khác.
 
+ Cho phép sao chép để đưa dữ liệu từ máy tính này qua máy tính khác để thao tác một cách dễ dàng.
 
5. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO

- Phần mềm dùng được cho cả hệ thống bán hàng nhiều cây  xăng, nhà phân phối xăng dầu dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu ở các đại lý/nhà phân phối. ( thuê server của chúng tôi hoặc khách hàng đã có sẵn server ) 
- Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền website/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo. (chi phí thỏa thuận)

Mỗi cửa hàng Xăng Dầu, Cây Xăng đều có quy trình hoạt động riêng, chúng tôi nhận lập trình, thiết kế, viết phần mềm quản lý bán hàng Xăng Dầu, Trạm Xăng theo yêu cầu để phù hợp với hoạt động kinh doanh của quý khách nhất. 

Để gửi yêu cầu, quy trình hoạt động và nhận báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ:

Website: www.saigonapp.com
Email: info@saigonapp.com
Hotline: 0902 392 120 (Zalo,Viber)

Bình luận

Đang tải bình luận,....

Xem thêm

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.