0902392120


 

Doanh nghiệp đã hoạt động >2 năm ( Pro )

1.300.000/Năm
 • 2GB SSD Dung Lượng
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains

Doanh nghiệp đã hoạt động >4 năm ( Pro )

1.700.000/Năm
 • 3GB SSD Dung Lượng
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains

Doanh nghiệp VIP đã hoạt động >5 năm ( Pro )

2.900.000/Năm
 • 5GB SSD Dung Lượng
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • Không giới hạn subdomains
 • ĐĂNG KÝ: 2 NĂM TẶNG 6 THÁNG
 • ĐĂNG KÝ: 3 NĂM TẶNG 1 NĂM
 • ĐĂNG KÝ: 4 NĂM TẶNG 2 NĂM
 • ĐĂNG KÝ: 5 NĂM TẶNG VĨNH VIỄN ( CHỈ ÁP DỤNG CHO 1 TÊN MIỀN ĐÃ ĐĂNG KÝ KÈM GÓI HOSTING BAN ĐẦU )

 

Bình luận

Đang tải bình luận,....

Xem thêm